[Cosplay] Final Fantasy type-0 preview

Final fantasy type-0 by NNC+ team

CN:
♠ Ace by SilverX
♠ Deuce by Fairy
♠ Trey by Dark1110
♠ Cater by Hitomi
♠ Cinque by Poka
♠ Seven by KellFung
♠ Eight by Hitorine Rei
♠ Nine by Ryuusei Ki
♠ Queen by Shuu Kazunau
♠ King by Ansem Xemnas
♠ Machina by Haki Mei
♠ Rem by Luu Ming

Photo & retouch by Versus

Advertisements

[Festival] Manga festival 2013

IMG_2822

Võ Lâm Truyền Kì 3 – JX3 -Jian Wang 3 [ 剑网三 ]

Sil as Tàng Kiếm [ 藏剑 ]
Shuu as Thiếu Lâm NPC
Fai as loli Thuần Dương
Ryuusei Ki as nam Vạn Hoa
Ming as nữ Ngũ Độc
Kell as nữ Minh Giáo
Poka as nữ Thất Tú

. Tiếp tục đọc

[Festival] Natsu Matsuri 21-7-2013

00cover

Final Fantasy type-0 project – NNC+ team

Final Fantasy Type-0 on stage [ Fashion show perfromance ]https://www.facebook.com/photo.php?v=602220906465988

CN:

♠ Ace by Silverx
♠ Deuce by Fairy
♠ Trey by ThanhLe
♠ Cater by Hitomi
♠ Cinque by Poka
♠ Seven by KellFung
♠ Eight by Rei
♠ Nine by Ryuusei Ki
♠ Queen by Shuu Kazuna
♠ King by Ansem Xemnas
♠ Machina by Haki Mei
♠ Rem by Luu Ming

. Tiếp tục đọc