[Photo] Sweet meeting (full)

Sweet Lolita by o0ofairyo0o

Model: Fairy, Meimei, Poka & Hitomi

Photo by Elf-chan Veno

————————-

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Photoshoot] Cell phone

Model: me

Photo + retouch by Hitomi

Bộ ảnh này là món quá Hit chụp và chỉnh tặng mình nhân dịp sn năm nay, dù thời gian chụp vô cùng chớp nhoáng và đồ thì bt nhưng mình thích lắm

~Cảm ơn về món quà này của “bé” Hit~

*********************

 

Tiếp tục đọc

[Shoot] A happy day with friends

Yesterday, I and my friends Ryuusei Ki( Heartnet), Lishrayder, Silver, Poka, Meo and Hitomi went to district 7 to take photos  for our OCs. We were busy so we didn’t do anything together long time ago. That ‘s why I’m so happy when Ryuusei Ki said about this shoot with me.

Special thanks bro Tpham and Paul who were our photographers yesterday.

This is a photo from that shoot~

Tiếp tục đọc