[Cosplay] Final Fantasy type-0 preview

Final fantasy type-0 by NNC+ team

CN:
♠ Ace by SilverX
♠ Deuce by Fairy
♠ Trey by Dark1110
♠ Cater by Hitomi
♠ Cinque by Poka
♠ Seven by KellFung
♠ Eight by Hitorine Rei
♠ Nine by Ryuusei Ki
♠ Queen by Shuu Kazunau
♠ King by Ansem Xemnas
♠ Machina by Haki Mei
♠ Rem by Luu Ming

Photo & retouch by Versus

Advertisements

[Cosplay] Touhou project – Shameimaru Aya preview

Cuối tuần vừa rồi mới lên Bảo Lộc chơi cùng mọi người :). Cả đám cùng trèo đèo, lội suối rất là vui, tối thứ 7 còn cùng nhau ăn tiệc nướng. Mình đã kịp tranh thủ chụp được bộ ảnh cos cho Aya thân yêu ;). Đây là shoot ảnh cos đầu tiên của năm 2012 đấy :”>.

———————————

Touhou project preview

Shameimaru Aya ll me

Photo & retouch ll Hitomi